2016-09-sbtc-smooth-business-to-china_costuri-asociate-reprezentarii-de-catre-sbtc
COSTURI ASOCIATE REPREZENTĂRII DE CĂTRE SBTC

Activitățile de consultanță, promovare și negociere/ contractare sunt asigurate de către SBTC fără costuri inițiale.

Costul mostrelor, standurilor specifice și al transportului mostrelor în China este asigurat de către firma exportatoare.

Plata serviciilor de reprezentare și promovare se face doar în momentul vânzării efective către partenerul chinez.

RAPID

Deoarece cunoaștem în detaliu toate cerințele și facilitățile specifice, legale și culturale.

SIGUR

Onorariul nostru este achitat ca primă de succes, doar în momentul livrării produselor către partenerul chinez.

EFICIENT

Prin prisma abordării pe drum critic, menită să obțină maximul de rezultat în minimum de timp și cu un efort rezonabil.